Kunstskolene
Event
Seminar: Kunstutdanning – Kvaliteter og Utfordringer
Fredag 2. november 2018 arrangerer Kunstskolene ved Forum for kunstfaglig utdanning et seminar for skoleledere og rektorer om kvalitet og utfordringer knyttet til kunstutdanning i Norge.
Fredag 2 november arrangerer Kunstskolene ved Forum for kunstfaglig utdanning seminar for skoleledere og rektorer innen kunstfaglig utdanning, representanter for organisasjoner innen kunstfaglig virksomhet, politikere innen utdannings - og kulturfeltet, representanter for KD, NOKUT og UDIR. Tematikken vil dreie seg om kvalitet og utfordringer knyttet til kunstutdanning i Norge samt egenarten og verdiene til kunst- og kultur-utdanningene i Norge. Vi ser det som viktig å sikre disse verdiene i utdanningssystemet.
Leder for FRIKS, den svenske forordningen for kunst-utdanninger i Sverige vil informere om hvordan de svenske kunstskolene er organisert politisk. Hva skiller disse fra det Norske systemet og lovverket? Det vil diskuteres hvorvidt vi bør endre rammevilkårene for de norske Kunstskolene for at de fremdeles skal ivareta sitt samfunnsoppdrag.
Ta meg til toppen