Om Kunst-skolene
Om Kunstskolene

Kunstskolene er en samling av de eldste og mest kvalitetsrettede kunstskolene i Norge. Våre skoler gir utdanninger innen visuelle kunstfag som maleri, skulptur, installasjon, fotografi, video, performance, grafikk, tegning og fri kunst. 

Vi tilbyr ett- og toårige utdanningsprogrammer. Etter fullført studium velger flere av våre studenter å søke seg videre på de mest prestisjetunge høyere utdanningene innen kunst, design eller arkitektur. Enkelte etablerer sitt eget kunstneriske virke. 

Gjennom Kunstskolene samarbeider vi om å utvikle og forbedre kunstskolene. Vi arbeider med faglige og pedagogiske temaer og for å kvalitetssikre utdanningene.

Ta meg til toppen