Anders Berg

«Asker Kunstfagskole var et viktig ledd i en personlig utvikling som åpnet muligheten til å komme inn på den høyere utdannelsen jeg ønsket.»

«For meg var Asker Kunstfagskole et viktig ledd i en personlig utvikling som åpnet muligheten til å komme videre og inn på den høyere utdannelsen jeg ønsket. Det var en fin læringsarena som, i særs andre året, lærte meg å være fristilt i mine prosjekter og jobbe med ulike temaer/ ideer over tid.»

Ta meg til toppen
Kunstskolene