Brynhild Winther

«Eg valgte Ålesund Kunstfagskule fordi eg leita etter mitt språk. Eg var sikker på at det språket var maleriet, så eg måtte lære å male.»

«Eg valgte Ålesund Kunstfagskule fordi eg leita etter mitt språk. Eg var sikker på at det språket var maleriet, så eg måtte lære å male. Men det var motstanden som gav dei viktigaste lærdommane. Til dømes då eg søkte fritak frå grafikk av religiøs overbevising, men ikkje slapp unna. Om ein går på tvers av seg sjølv kan oppdaga heilt nye sider, eller ting som alt var der, men som eg ikkje såg fordi eg hadde leita på andre stadar. Så satte eg fyr på måleria, og slapp teikningane ut av skissebøkene.»

Ta meg til toppen
Kunstskolene