Eivind Blaker

«Asker Kunstfagskole har gitt meg grunnlaget for å jobbe selvstendig og komme videre i karrieren. Jeg er nå kunstner på heltid og skolen har bidratt mye til det.»

«Asker Kunstfagskole har gitt meg det nødvendige grunnlaget for å jobbe selvstendig og muligheten til å komme videre i karrieren. Her lagde jeg opptaksprøven til kunstakademiet i Oslo og kom inn med den. Jeg er nå kunstner på heltid og Asker Kunstfagskole har bidratt mye til det.»

Ta meg til toppen
Kunstskolene