Ruben Eikebø

«Kunstfagskolen i Ålesund ga meg boltringsrom til å prøve ut forskjellige kunstformer, arbeidsmetoder og fremgangsmåter, samt oppmuntringen til å gå faglig i dybden.»

«Kunstfagskolen i Ålesund ga meg kanskje først og fremst et boltringsrom til å prøve ut forskjellige kunstformer, arbeidsmetoder og fremgangsmåter, samt oppmuntringen til å gå faglig i dybden. Sist men ikke minst fikk jeg og motivasjonen og muligheten til selv å velge kunsten som videre retning i livet.»

Ta meg til toppen
Kunstskolene