Solveig Ane Kirkaune Øksendal

«Asker Kunstfagskole var et fantastisk sted med frihet som lærte meg hva strukturert kunstnerisk arbeid var, og har vært helt avgjørende for muligheten til å ta de valgene jeg tok videre.»

«Asker Kunstfagskole var et fantastisk sted med frihet som lærte meg hva strukturert kunstnerisk arbeid var. Å gå på en kunstfagskole for meg har vært helt avgjørende for muligheten til å ta de valgene jeg tok videre, og mange av vennene jeg møtte der er fortsatt viktige venner og kollegaer den dag i dag.»

Ta meg til toppen
Kunstskolene